Razítko s monogramem
V této lekci si žáci vyzkoušejí práci s laserovou řezačkou a zapojí své designové myšlení. Obsahem lekce je tvorba razítek s vlastním monogramem. Žáci si navrhnou a následně ve vektorovém programu vytvoří své vlastní dekorativně graficky upravené iniciály, ze kterých si jako výsledek vytvoří funkční razítko, jímž si budou moci v rychlosti podepsat cokoliv, co budou chtít.

Alena Poláčková

I. Uvedení do tématu

O čem to je?

Monogram je zjednodušeně graficky upravená zkratka jména či názvu. Používal se již v historii jako grafický projev vlastnictví, původu či autorství. Za jeden z nejstarších dochovaných monogramů je považován christogram (Kristův monogram). Ve středověku sloužil panovníkům, kteří neuměli psát, k podpisu. Dále se používal v královských a šlechtických rodinách a důležitých organizacích jako vyjádření postavení a moci, sloužil k označování majetků a erbů. Největší úspěch měl ve Viktoriánské éře, kdy zdobil téměř vše, co lidé vlastnili. Každý z nás si určitě vybaví, že někde ve filmu či knize viděl či četl o kapesníku či jiném druhu oblečení, na kterém byly vyšity vlastníkovy iniciály. Monogram byl důležitý i v uměleckém světě, zde sloužil umělcům k označování jejich děl. Někteří umělci, jejichž jména dnes neznáme a kteří na svých dílech zanechali pouze monogram, označujeme jako Monogramisty. Jedním z nejznámějších uměleckých monogramů je monogram rakouského renesančního umělce Albrechta Dürera.

Postup lekce

 1. Uvedení do tématu, zadání práce
 2. Navržení motivu na papír
 3. Práce v Inkscape – přenesení návrhu do digitálního prostředí (příprava návrhu k řezání a gravírování)
 4. Vygravírování a vyřezání razítek
 5. Vyřezání a sestavení držátek
 6. Sestavení razítka a jeho zkouška

Procvičovaná látka

V této lekci si žáci procvičí následující látku:

 • Rozvoj kreativity, estetického cítění a grafické zručnosti
 • Nové zkušenosti při osvojováni práce v programech, s vektorovou grafikou a s laserovou řezačkou

Materiál

 • Překližka 3mm, razítková guma

Stroje

 • Laserová řezačka

Pomůcky

 • Papír, tužka, lepidlo (tavná pistole) a razítková poduška s barvou

Software

 • Inkscape
 • Job Control (pro ovládání laseru)

Galerie

II. Zadání

Nejprve si na papír navrhněte monogram.

Napište si obě počáteční písmena svého jména a vytvářejte různé varianty. Přemýšlejte, jak by na sebe jednotlivé linky písmen mohly navazovat. Zkuste je různě propojovat. Udělejte si návrhů co nejvíce a vyberte ten nejlepší.

TIP!
Motiv si zvolte co nejjednodušší s ohledem na čas a jednodušší práci v programu.
tinkercad-úprava-mřížky

III. Práce v Inkscape

Otevřete si nový dokument v Inkscape a vytvořte si nástrojem „Tvorba obdélníků a čtverců” čtverec o rozměrech 30 x 30 mm. Výplň nastavte na černou RGB (černá je plocha, kterou laser vygravíruje) a barvu tahu nastavte na RGB červenou (červená je v laseru nastavená na řezání). Nakonec nastavte na záložce „Styl tahu” šířku tahu na 0,100 mm.
tinkercad-úprava-mřížky
tinkercad-úprava-mřížky
Poté si vytvořte monogram, který jste si předem navrhli na papír. Je více možností, jak jej vytvořit. Zvolte si jednu z možností na základě tvaru vašeho monogramu.

Jednou z možností je využití nástroje „Tvorba a úprava textových údajů”. Vytvoříte dva textové rámečky a napíšete do nich své iniciály či písmena, ze kterých váš monogram vychází.

tinkercad-úprava-mřížky
Označte si obě písmena a na kartě „Cesta” vyberte „Objekt na cestu”. Tím vám vzniknou kotevní body, jimiž můžete písmena deformovat a tvarovat. Jakmile si vytvarujete namyšlený motiv, označíte obě písmena a na kartě „Objekt” vyberete „Seskupit”, aby vám vznikl jeden objekt, se kterým se vám bude později lépe manipulovat.
tinkercad-úprava-mřížky
tinkercad-úprava-mřížky
tinkercad-úprava-mřížky
Další možností je využití nástroje „Kresba čar od ruky” či „Kresba bezbariérových křivek a přímek”. Motiv si nakreslíte, opět si zapnete kotevní body a jejich odstraňováním či přidáváním si objekt upravíte do potřebného tvaru (šířku čar si nastavíte podle toho, jak chcete, aby váš monogram vypadal).

Poté celý motiv označíte a převedete jej na cestu. Na kartě „Cesta” vyberete „Tah na cestu” a celý objekt opět seskupíte do jednoho objektu.

tinkercad-úprava-mřížky
tinkercad-úprava-mřížky
Jakmile máte motiv hotový, přenastavíte výplň objektu na bílou barvu a přetáhnete jej do středu vytvořeného čtverce. Poté je potřeba daný motiv zrcadlově převrátit, aby razítko správně tisklo. Označíte jej a na kartě „Objekt” vyberete možnost „Převrátit vodorovně”.
tinkercad-úprava-mřížky
V tuto chvíli máte monogram téměř připravený pro laser, už jen upravíte velikost plátna podle velikosti vašeho čtverce. Na záložce „Vlastnosti dokumentu” vyberete možnost „Nastavit velikost dle kresby či výběru” a nastavíte milimetrové okraje (Dejte pozor, že před nastavením velikosti máte označené všechny části vašeho motivu.).
tinkercad-úprava-mřížky

III. Vygravírování a vyřezání razítek

Posledním krokem je uložení vašeho razítka v svg. a přenos na počítač, ze kterého se bude řezat na laseru.
TIP!
Pokud pracujete s žáky, kteří mají s vektorovou grafikou zkušenosti, můžete předešlé kroky přeskočit a nechat žáky využívat jakékoliv nástroje, které uznají za vhodné, a můžete pracovat s komplikovanějšími motivy. Jediné, co je potřeba zdůraznit, je to, že linka, kterou má laser řezat, musí být vždy v červené RGB barvě a mít šířku 0,100 mm a části, které má gravírovat, musí být v černé RGB barvě.

Existuje i jiná možnost postupu. U některých laserů lze využít přímo zabudovanou funkci “stamp”, kterou lze vybrat při nastavování tisku v pozdějším kroku. Pokud byste zvolili tuto variantu, je potřeba mít podklady připravené opačně (bílý podklad (čtverec), černý motiv a nemít motiv zrcadlově převrácený – to všechno za vás udělá sama funkce).

Při tvořbě této lekce jsme pracovali s laserem Trotec Speedy 100 s ovládacím programem JobControl

V tuto chvíli máte nachystané podklady pro gravírování a řezání samotného razítka, které otevřete na počítači propojeném s laserem a vypálíme podle příslušných parametrů do razítkové gumy.
TIP!
Pokud by se stalo, že nebudete mít razítkovou gumu, nic se neděje. Razítko lze vytvořit i z překližky. Pouze nastavíte jiné parametry gravírování a řezání podle zmíněné tabulky.

Pro urychlení práce je možné vyřezat všechna razítka naráz. Otevřete je všechna v Job Control na pracovní ploše nebo je naimportujte do jednoho souboru Inkscape a naskládejte vedle sebe. Nezapomeňte si ovšem ověřit, že se vám na daný rozměr materiálu všechna razítka vejdou.

 1. Jakmile máte razítko vyřezané a vygravírované, vyřežete si k němu držátko. Pro vyřezání držátka zvolíte stejný postup jako u razítek, jen zvolíte jiné parametry pro překližku a vypnete gravírování, které už nepotřebujete.

Podklady pro tisk držátka jsou v přiložených souborech.

tinkercad-úprava-mřížky
tinkercad-úprava-mřížky

V. Sestavení a zkouška razítka

Nakonec už jen držátko sestavíte a nalepíte k němu tavnou pistolí svoje razítko. Práce je hotova a vy si můžete svůj monogram za pomoci podušky s barvou vyzkoušet.
TIP!
Je možné, že práce zabere více času, než který máte k dispozici. Pokud víte, s jakou třídou pracujete a dokážete odhadnout, kolik času by vám předchozí aktivity zabraly, můžete se rozhodnout, zda držátko vyřezat s žáky či jeho části nechat na laseru vyřezat už před lekcí a žáci si sami držátko pouze sestaví.
Úvodní-foto-měřítka
0 KOMENTÁŘŮ

0 komentáøù

Přidat komentář

Pin It on Pinterest