Asambláž na motivy přírody

Lekce umožňuje žákům vyzkoušet si techniku 3D modelace, 3D kreslení a 3D tisku. Tématem se žáci dotýkají všudy přítomného environmentu. Skupina vytvoří společnou asambláž, do které každý přispěje vlastní vymodelovanou jednotkou zastupující přírodu.
Autor
Baraniaková Alexandra
Stroje
3D tiskárny
Zaměření
Biologie
Výtvarná výchova
Věkové kategorie
12-15
Trvání
90 minut
Sdílet lekci

I. Uvedení do tématu

O čem to je?

3D modelace rozvíjí prostorovou představivost, technika 3D tisku je inovativní a rychlý způsob, jak model převést z 2D prostředí do 3D reálného světa – žák je stavěn do role „stvořitele“. Obecné téma příroda nutí žáka přemýšlet nad významem tohoto pojmu a uvědomovat si její přítomnost a podstatu. Specifikace tématu může navazovat na přírodopis, biologii či environmentální výchovu v aktuálním probíraném tématu. Téma je záměrně dosti široké, umožňuje diskuzi na počátku kurzu k případnému upřesnění, potřebují-li to žáci. Technika asambláže skupině umožní vytvořit společný „objekt“, což má také vliv na stmelení kolektivu. Výsledný obraz si mohou pověsit ve třídě a vždy si připomenout společný zážitek z objevování a tvoření.

Postup lekce

 1. Uvedení do tématu
 2. Úvod
 3. 3D modelování
 4. 3D tisk
 5. Dokončení práce

Procvičovaná látka

V této lekci si žáci procvičí následující látku:

 • Prostorové myšlení
 • Orientace v rozhraní programu TinkerCad
 • Orientace v programu PrusaSlicer
 • Jemná motorika
 • Představivost
 • Fantazie
 • Kolektivní myšlení a spolupráce

 

Materiál

 • Kukuřičný filament
 • Deska
 • Tavící pistole
 • Sprej
 • Fixy

Software

 • TinkerCad
 • PrusaSlicer

II. Úvod

Zde v úvodu se žáci představí se amotnou technikou asambláže, objasnění specifik, příklady umělců a také jejich prací (např. Karel Nepraš, Jaroslav Vožniak, Jiří a Běla Kolářovi). Zde je prezentace která se dá využít: (https://is.muni.cz/el/ped/jaro2014/ZS1BP_VVP3/um/asamblaz.pdf) Také se představí s tématem samotné tvorby, tj. s přírodou a jejími specifikacemi (organická, anorganická, mikroorganismy, vesmírná tělesa). Fantazie je pro žáky neomezenou součástí, nemá meze. Také může daná práce vycházet z materiálů co se aktuálně probírají např. v Přírodopise. Také se musí popsat práce s 3D modelem v programu, jeho tisk a celkové chystání podkladu pro celkovou asambláž, poté její aranžování a dotvoření fixama. Zároveň se musí popsat celková práce v programu TinkerCad, její základní funkce např. jako ovládání pohybu na ploše, přibližování, umístění objektů...

III. 3D modelování

Příklady všech možných tvarů

Kreslení v ploše (funkce "klikihák")

Výška max. 5 mm

Uložení: Exportnout, zahrnout vybraný tvar a uložit jako .obj/.stl
(cca 15 minut před koncem, ti kteří to mají hotové dřív zkouší další modely)

(cca 10 minut před koncem se vysvětlí, jak se model uloží, připraví do PrusaSlicer a vloží na USB flash disk)

Import souboru do programu PrusaSlicer

Po vložení slicovat, program sám ukáže jak dlouho se daný model bude tisknout (pokud to trvá déle než 15 minut tak je potřeba ten model zmenšit)

Exportovat G-code, vložit na flash disk, flash disk poté vložit do 3D tiskárny (Před tikem očistit plochu, na kterou se tiskne, nechat žáky zkontrolovat první vrstvu tisku zda vše probíhá správně).

IV. 3D Tisk

Po zkontrolování 3D tisku jdou žáci ven připravit, také jinak nasprejovat, podklad pro asambláž

V. Dokončení práce

Po dokončení 3D tisku si žáci přilepí tavnými pistolemi svá díla na podklad a následně dotvoří celé dílo fixama, nakonec po sobě uklidí svou pracovní plochu

Autor
Baraniaková Alexandra
Stroje
3D tiskárny
Zaměření
Biologie
Výtvarná výchova
Věkové kategorie
12-15
Trvání
90 minut
Sdílet lekci

Chceš mít přehled o nových tutoriálech, lekcích nebo kurzech?

Upravit