Katapult

Workshop je zaměřen na výrobu katapultu, v rámci kterého se zábavnou formou účastníci naučí základní úkony pro tvorbu v počítačovém programu Inkscape a seznámí se s fungováním laserové řezačky. Palebné schopnosti katapultu jsou úzce spjaty s učivem fyziky díky nimž mohou účastníci v praxi prohloubit znalosti týkající se silového působení, tíhového zrychlení, gravitace nebo třecích sil.
Autor
Anna Hájková
Stroje
Laserová řezačka
Zaměření
Fyzika
Matematika
Výtvarná výchova
Věkové kategorie
09-12
Trvání
135 minut
Sdílet lekci

I. Uvedení do tématu

O čem to je?

 Katapulty byly hlavní pomocnou silou při dobývání měst a hradů v historii. Jednalo se o obléhací stroje, které dokázali střílet mnoho typů projektilů, ať už prosté kameny, nebo například sudy s hořlavým obsahem. Většina katapultů pracovala na principu torzního momentu, který lze v praxi dobře vidět při střelbě z luku. Docházelo k napnutí pružné části a po předpětí došlo k uvolnění a katapult vystřelil. Tato činnost vyžadovala velkou fyzickou námahu člověka při natažení. Navíc katapulty měli velká omezení, co se týče dostřelu a hmotnosti střelného projektilu. Průlomem v obléhání a tvorbě katapultů byl vynález trebuchetu, jenž je i cílem naší práce. Tento katapult, jež byl vynalezen v pozdním středověku změnil od základu koncept střelby. Do této doby se používali pouze stroje zaměřeny na torzní moment, trebuchet byl zaměřen na princip vahadla. Jednoduše řečeno dojde k vychýlení osy páky, na jednom konci je střílený projektil a na druhé straně protizávaží. Při uvolnění ramene dojde díky tíhovému zrychlení závaží k vymrštění projektilu. Velkou výhodou oproti ostatním katapultům do této doby je možnost střílet těžší projektily, vysoký dosah obléhací zbraně a v neposlední řadě i přesnost. Přesnost byla navýšena výrazně tím, že nemusí být stroj polohově upravován. Stačí pouze měnit závaží, čímž se posouvá dostřel katapultu. Zajímavostí může být, že byl tento styl katapultu využit Husitskými jednotkami v bitvě na Karlštejně, kde byly katapultem stříleny nejen kamenné projektily, ale také “živočišné”, jako například pytle se zbytky, mršinou, rybami, aby došlo k narušení psychického a zdravotního stavu v obléhaném městě.

 

Postup lekce

 1. Uvedení do tématu
 2. Představení tématu a práce s Inkscape
 3. Řez na laseru
 4. Výsledek

Procvičovaná látka

V této lekci si žáci procvičí následující látku:

 • Zlepšení jemné motoriky
 • Zlepšení prostorové představivosti
 • Rozvoj vztahu k tvůrčím činnostem
 • Podpoření geometrické představivosti

Materiál

 • Dřevěná deska 3 mm (max. 20x15 cm na jeden katapult)
 • Baterie (2 kusy na jeden katapult)
 • Kulatá párátka (2 kusy na jeden katapult)

Software

 • Inkscape

II. Představení tématu a práce s Inkscape

 • Na začátku je potřeba záky seznámit s průběhem celého workshopu, materiály a stroji se kterými budou pracovat
 • Poté následuje přednáška s názornými ukázkami, kak pracovat s počítačovým programem Inkscape
 • V Inkscapu je přednostná práce s křivkami a vektorizování vybraného obrázku
 • Žáci si jednotlivé úkony nejprve vyzkoušejí a následně si navrhnou vlastní motiv, který umístí v programu na předpřipravené plochy katapultu
 • Jelikož je navržen workshop pro malou celkovou časovou dotaci tak je již předem předpřipravený model katapultu, který si žáci budou už jen popupravovat podle sebe

III. Řez na laseru

 • Hotové ktapulty se přenesou do laseru a mohou se nechat vyřezat
 • Vyřezané části katapultu si děti vezmou a pokusí se je poskládat bez pomoci lepidla podle vzorového katapultu
 • Po složení žáci vyzkoušejí jeho funkčnost
 • Na celkové konstrukci je možnost rameno posouvat a tak měnit i jeho palebné schopnosti

IV. Výsledek

 

Autor
Anna Hájková
Stroje
Laserová řezačka
Zaměření
Fyzika
Matematika
Výtvarná výchova
Věkové kategorie
09-12
Trvání
135 minut
Sdílet lekci

Chceš mít přehled o nových tutoriálech, lekcích nebo kurzech?

Upravit