Mýdlové lodičky

V této lekci si studenti vyzkouší experiment s povrchovým napětím vody pomocí 3D vytištěných lodiček a zasoutěží si s nimi. Čí lodička bude rychlejší?
Autor
Lucie Šaldová
Stroje
3D tiskárny
Zaměření
Fyzika
Chemie
Věkové kategorie
12-15
Trvání
90 minut
Sdílet lekci

I. Uvedení do tématu

O čem to je?

Povrchové napětí je jev, kdy v důsledku vazeb mezi molekulami kapaliny se povrch kapaliny chová jako pružná blána. Každá tekutina má jiné hodnoty povrchového napětí. Detergenty (mycí prostředky) povrchové napětí snižují a pružná blána na povrchu vody se tím stává poddajnější. Jak jar povolí vazby mezi molekulami, vytvoří se proudění v hladině, které odnese předměty na hladině do míst s vyšším povrchovým napětím. Funguje to podobně, jako když natahujete igelitový sáček a on se začne od středu trhat. Když proudění v hladině kapaliny nasměrujete tryskou, vytvoříte tak vlastně raketový pohon. Cílem experimentu je tedy nejen získání informací o povrchovém napětí vody, ale také zjištění závislosti rychlosti lodičky na velikosti navržené trysky.

Postup lekce

 1. Uvedení do tématu
 2. 3D modelování lodičky (TinkerCad)
 3. Slicování modelu (PrusaSlicer)
 4. Tisk lodičky
 5. Experiment s lodičkou

 

Procvičovaná látka

V této lekci si žáci procvičí následující látku:

 • Prostorová představivost
 • 3D grafika
 • Práce s 3D tiskárnou

Materiál

 • Filament PLA

Software

 • TinkerCad
 • PrusaSlicer

II. 3D modelování lodičky

1. Otevřít program TinkerCad (www.tinkercad.com)

2. V programu vytvořit kvádr (pomocí krychle) o rozměrech 20x30x0,5 mm

3. Vytvořit trojúhelník (pomocí střechy - musí se přetočit na záda o 90 stupňů) o rozměrech 20x15x0,5 mm

4. Oba tvary se seskupí

5. Vytvořit kruhový otvor 10 mm ve spodní části lodičky (válec - díra) a vycentrovat na střed

6. Vytvořit obdélníkový otvor

7. Všechno seskupit

III. Slicování modelu

 • Model se poté uloží jako .stl a ten se otevře ve Sliceru
 • Nastavení tisku: 0,20 mm SPEED/QUALITY s výplní 100%
 • Vytiskněte lodičku

IV. Tisk lodičky

V. Experiment s lodičkou

Autor
Lucie Šaldová
Stroje
3D tiskárny
Zaměření
Fyzika
Chemie
Věkové kategorie
12-15
Trvání
90 minut
Sdílet lekci

Chceš mít přehled o nových tutoriálech, lekcích nebo kurzech?

Upravit