Motivace, zapojení, samostatnost

Ve světě moderních technologií a chytrých zařízení může být težké udržet pozornost studentů. Vdyť téměř všechna fakta jsou dostupná na internetu.

Projektová výuka právě s využitím těchto technologií, pokud je provedena správně, může žáka motivovat, rozvinout v práci s více informačními zdroji a hlavně získané informace uplatňovat při řešení různých problémů.

Podívejte se společně s námi, jak na to.

Projektová výuka Fablab Experience

Projekt bez projektu

Nejprve si vysvětleme, co je to vlastně ten “projekt” tak, že si stanovíme jeho tři základní pravidla.

Projekt je komplexní pracovní úkol, kde žáci invividuálně nebo ve skupině řeší samostatně určitý problém.

Projekt se věnuje tématům, které jsou spjaty s reálným životem.

Projekt je vždy časově ohraničen a má daný cíl, tedy co bude jeho výstupem. Ať už se jedná o výrobek, návrh řešení nebo zhodnocení rešerše.

Než začnete

Zapojení projektové výuky samo o sobě není nijak složité. Než se se svými žáky pustíte do projektové výkuky, ujistěte se, že dokáží:

  • diskutovat
  • řešit daný problém
  • pracovat ve skupině
  • prezentovat výsledky své práce

Z tohoto důvodu není projektová výuka vhodná pro první stupeň ZŠ.

Pro zdokonalení se v posledním bodu pro vás připravujeme:

Pěkně popořádku

Ať už ve firmě nebo ve škole, projekt má vždy dané 4 fáze. Podívejme se společně, jaké jsou, a co je pro ně důležité.

1. Zadání

V prvním kroku si musíte říct, co bude cílem projketu. Vždy u toho vycházejte ze vztahu toho co vyučujete k reálnému životu. Zkuste při vymýšlení projektu vytvořit situaci, kde v nějaké jeho fázi bude muset žák projevit vlastní iniciativu, vnést svůj nápad.

Dané problematice odhadněte časové rozmezí pro vypracování nejlépe tak, že si ho nejprve zkusíte vypracovat sami.

Zadání odprezentujte žákům a ujistěte se, že tomu všichni  správně porozumněli.

2. Plánování

Zde již žáci pracují samostatně. Učitel je zde pouze v roli průvodce/poradce.

V tomto kroku si žáci

  • vytyčí základní otázky, na které se budou chtít zaměřit.
  • stanoví postup práce.
  • rozdělí jednotlivé role v projektu (pokud pracují ve skupině).

3. Provedení

Ve třetím kroku žáci opět samostatně vypracovávají projekt podle postupu, který si dříve stanovili.

Učitel je zde opět pouze jako poradce.
Doporučujeme, aby u vícedenních projektů měl předem dané časy konzultací. Žáci si tak lépe vytyčí, kde mají problém, připraví si dotazy a učí se tak efektivitě práce a samostatnosti.

4. Zhodnocení

Posledním krokem je prezentace výsledků projektu, diskuse a zhodnocení.

Při prezentaci je dobré, aby se do ní zapojili všichni účastníci projektu, kde každý hovoří o konkrétním problému, který na projektu řešil.

Diskuse ukazuje, zda jsou žáci schopni obhájit si svůj způsob řešení. Učitel i žáci jsou zde jako jedno publikum, které klade dotazy.

Každý projekt je ohodnocený známkou.
Doporučujeme si dělat během prezentací poznámky a hodnotit až nakonec. Také je možné přizvat si do poroty dalšího učitele pro vyšší objektivitu hodnocení.

Projektová výuka

Pouze jako doplněk

Závěrem je důležité si říct, že projektová výuka není určena jako výhradní metoda vyučování na školách. Jde pouze o doplněk, který pomůže propojit získané znalosti s reálným životem a napomáhá nacházet vazby napříč vyučovanými předměty.

Lekce pro třídy

Abychom vám usnadnili zapojení projektové výuky do vaší třídy, neustále pro vás připravujeme nové lekce. Ty jsou doplněny o návody krok za krokem.

Akreditované kurzy

Kromě online materiálů nabízíme pedagogům i kurzy akrreditované MŠMT.V nich se naučíte nejen s danými technologiemi, ale i jak je zapojit do výuky.

Přidej se k nám

Vytvoř si účet nebo se přihlaš