Jak vytvořit lekci
Na této stránce se dozvíte všechno o lekcích pro učitele a jak je tvořit.

12.05.2020

Co budete potřebovat?

Materiál

 • Papír

Stroje

 • PC novější než z roku 2000 se stabilním internetovým připojením

Pomůcky

 • Tužka

Software

 • Libovolný webový prohlížeč, např. Chrome
 • ShareX
 • Libovolný rastrový editor obrázků, např. XnViewMP
 • Libovolný vektorový editor obrázků, např. Inkscape

Galerie

Uvedení do tématu

Web FabLab University v současnosti běží na platformě WordPress (zkráceně WP). Jde o open source software, který můžete použít k vytváření webových stránek, blogů nebo jiných aplikací. Jeho výhodou jsou zejména uživatelská přívětivost, škálovatelnost, cena – na WP dnes běží více než 455 milionů webových stránek tzn. Důkazem uživatelské přívětivosti a jednoduchosti je i tento web, neboť jej vystavěli lidé bez znalosti programování CSS, Java nebo HTML. Základem každé webové stránky běžicí na WP je tzv. Theme. Témata jsou buď volně dostupná nebo placená. V našem případě používáme placené téma Divi, které je v současnosti nejpoužívanějším WP tématem na celém webu. Kromě samotného tématu je v balíčku od společnosti Elegant Themes přibalen i nástroj Divi Visual Builder, který činí práci s WP ještě snadnější a názornější. Jak již naznačuje název tohoto nástroje, stránky se pomocí děj dají budovat „naživo“, místo kódu uživatel pracuje s reálnými prvky a úpravou parametrů vidí okamžitou změnu. V jednoduchosti jde o tahání okének a o tom to udělat to tak, aby to dobře vypadalo a fungovalo. Ničeho se nebojte, práci s Divi se velmi rychle naučíte. Kromě asistence ode mě můžete využít stovky psaných i video návodů přímo od Elegant Themes. Všechno je navíc jednodušší o to, že samotnou lekci budete vepisovat do přepřipravené šablony, 95 % pozornosti proto budete věnovat tvorbě kvalitního obsahu. A co budete vlastně tvořit?

Lekce pro učitele

Lekce pro učitele lze chápat jako návody, které budou učitelé používat ve výuce jako doplněk ke standardním učebním postupům. Jednotlivé lekce se mohou týkat jen jednoho nebo hned kombinace vyčovaných předmětů, stejně tak mohou využívat pouze jednu nebo více výrobních technologií. Učivo obsažené v jednolivých lekcím by pak mělo odpovídat metodickým učebním plánům pro danou věkovou skupinu žáků. 

Workflow – 3 kroky a je to!

 1. Prvním krokem při tvorbě lekce pro učitele je přijít s realizovatelným nápadem. Vhodnost nápadu posuzuje zodpovědná osoba. 
 2. Druhým krokem je samotná tvorba obsahu. Do tvorby obsahu patří i výroba, foto nebo video dokumentace procesu – ve zkratce prostě vše, co je potřeba k tomu lekci dokončit.
 3. Třetím krokem je dvoufázová revize lekce – v první fázi provádí revizi sám autor lekce, v druhé fázi provádí revizi zodpovědná osoba. Po vyjasnění případných připomínek a formální úpravě dojde k publikování lekce na webu.

I. Nápad

U každého nápadu je třeba vyjasnit si tyto specifikace: předmět, výrobní technologie, učivo a věkové zařazení. Po tom, co budete mít jasnou představu jej zapiště do připraveného seznamu a dejte vědět zodpovědné osobě (v současnosti je to Honza Dvořáček), která jej schválí. Po schválení se můžete vrhnout na její vypracování.

II. Tvorba obsahu

Šablona

We WP existuje několik způsobů, jak přidávat obsah – v základu jsou to stránky (page), příspěvky (post) a projekty (project). Lekce pro učitele budeme přidávat jako projekty. Pro to, aby mohl někdo na web přidávat obsah, musí mít dostatečnou úroveň oprávnění – autor (author). Autoři mohou přidávat příspěvky a projekty, nahrávat soubory, ale ne je zveřejňovat. To je role editorů (editor) a adminů (admin). Na webu zatím nefunguje možnost registrace, proto se se žádostmi obracejte na zodpovědnou osobu, stačí poskytnout svůj e-mail. Ta vám nastaví přístup.

Po získání přístupu se stačí přihlásit. Přihlášením získáte přístup k ovládacímu panelu WP.

Projekt snadno vytvoříte kliknutím na záložku Projekty –> Přidat nové nebo kliknutím na tlačítko Akce –> Projekt v horní liště. Objeví se stránka pro tvorbu projektu. Na této stránce je důležité vyplnit pole „Název projektu“, „Stručný výpiš příspěvku“, vybrat kategorie projektu, tagy projektu a také náhledový obrázek. Tyto položky je samozřejmě možné vyplnit kdykoliv, třeba až při revizi, je to na vás.

 • Název projektu by měl být výstižný a měl by zaujmout.
 • Stručný výpiš příspěvku by měl v cca 200 slovech shrnovat o čem lekce je a čtenáře navnadit.
 • Kategorie jsou školní předměty, kterých se lekce týká. Nevybírejte kategorii „Lekce pro učitele“, prosím.
 • Tagy se týkají použitých technologií, hardware a software. Jejich seznam je zde.
 • Náhledový obrázek by měl uživatele navnadit a charakterizovat celou lekci. Jeho formát musí být 16:9 a musí mít šířku 1080 px. Pro úpravy použijte libovolný rastrový editor.

Samotný obsah projektu se plní do předpřipravené šablony. K té získáte přístup následovně. Klikněte na tlačítko Použít Divi Editor. Na následující obrazovce dostanete na výběr ze tří možností – Stavět od začátku, Zvolte rozlišení a Klonujte stávající stránku. Budete používat šablonu, a proto zvolíte možnost Zvolte rozložení.

V okně Načíst z knihovny zvolte záložku Načísto rozvržení a zvolte Layout Lekce_pro_ucitele. Tím dojde k nahrání šablony do projektu. Po načtení šablony bude okno pro tvorbu obsahu vypadat následovně.

Pokračujte kliknutím na tlačítko Stavět na Frontě. Tím dojde k přepnutí do nástroje Divi Visual Builder. V žádném případě neklikejte na tlačítko Návrat do standardního editoru, ztratili byste celou práci a museli začít odznovu. Následně se již můžete vrhnout do tvorby obsahu. 

V Divi Visual Builder se rozlišují různé typy prvků – section (modrá barva), row (zelená barva), module (černá barva). Row se používá pro rozdělení stránky na sloupce a jejich designu. Moduly se používají pro samotnou tvorbu obsahu jako např. text, obrázek, video apod. U každého z těchto prvků nalezneme základních 6 ovládacích prvků.

 1. Kříž – Uchycením lze celý prvek přetáhnout do jiného místa.
 2. Ozubené kolečko – Kliknutím na toto tlačítko dojde k zobrazení okna pro návrh designu. V tomto nastavení se nastavuje vše, co se týká vzhledu daného prvku.
 3. Dva překryté obdélníky – Kliknutím na tlačítko duplikujete daný prvek. Ten lze následně přetáhnout do jiného místa.
 4. Šipka v kruhu – Kliknutím na toto tlačítko lze uložit daný prvek do knihovny a později jej použít se zvoleným přednastavením.
 5. Koš – Kliknutím na toto tlačítko prvek odstraníte.
 6. Tři tečky – Kliknutím na toto tlačítko si zobrazíte další možnosti prvku.

Jakým způsobem tvořit?

Abychom zajistili to, že budou lekce pro učitele od všech autorů konzistentní je potřeba, abychom všichni vycházeli z jedné šablony, viz výše. Při tvorbě obsahu proto, prosím, nenastavujte změny designu (fonty, velikosti fontů, barvy, odsazení, šířku apod.), ale měňte jen samotný obsah (standardně text, obrázek, video). Ideálně tedy využívejte jen ovládací prvek č. 3 pro duplikaci a č. 1 pro přesun.

Text

Abychom zajistili to, že budou lekce pro učitele od všech autorů konzistentní je potřeba, abychom všichni vycházeli z jedné šablony, viz výše. Při tvorbě obsahu proto, prosím, nenastavujte změny designu (fonty, velikosti fontů, barvy, odsazení, šířku apod.), ale měňte jen samotný obsah (standardně text, obrázek, video). Ideálně tedy využívejte jen ovládací prvek č. 3 pro duplikaci a č. 1 pro přesun.

Screenshot

Abychom zajistili to, že budou lekce pro učitele od všech autorů konzistentní je potřeba, abychom všichni vycházeli z jedné šablony, viz výše. Při tvorbě obsahu proto, prosím, nenastavujte změny designu (fonty, velikosti fontů, barvy, odsazení, šířku apod.), ale měňte jen samotný obsah (standardně text, obrázek, video). Ideálně tedy využívejte jen ovládací prvek č. 3 pro duplikaci a č. 1 pro přesun.

Videogif

Abychom zajistili to, že budou lekce pro učitele od všech autorů konzistentní je potřeba, abychom všichni vycházeli z jedné šablony, viz výše. Při tvorbě obsahu proto, prosím, nenastavujte změny designu (fonty, velikosti fontů, barvy, odsazení, šířku apod.), ale měňte jen samotný obsah (standardně text, obrázek, video). Ideálně tedy využívejte jen ovládací prvek č. 3 pro duplikaci a č. 1 pro přesun.

Fotografie

Abychom zajistili to, že budou lekce pro učitele od všech autorů konzistentní je potřeba, abychom všichni vycházeli z jedné šablony, viz výše. Při tvorbě obsahu proto, prosím, nenastavujte změny designu (fonty, velikosti fontů, barvy, odsazení, šířku apod.), ale měňte jen samotný obsah (standardně text, obrázek, video). Ideálně tedy využívejte jen ovládací prvek č. 3 pro duplikaci a č. 1 pro přesun.

III. Revize

Hurá! Po naplnění obsahu je ještě před odevzdáním vypracované lekce provést revizi. A aby byl výsledek co nejlepší, děláme revizi dvoufázovou – nejprve autorem (Tebou) a poté editorem (zodpovědnou osobou).

Revize autorem

Aby byl obsah co nejkvalitnější, zodpověz si, prosím, následující otázky:

 1. Vyplnil jsem název, shrnutí, featured image, kategorie a tagy?
 2. Je lekce kompletní a nechybí v ní nic?
 3. Napsal jsem vše srozumitelně a nemám chyby v pravopisu (v prohlížeči lze použít standarní Kontrolu pravopisu)?
 4. Dodržel jsem formální požadavky (souborové formáty, rozlišení, velikosti apod.)?

Revize editorem

Po dokončení lekce označte její stav na „Čeká na schválení“ a odešlete ji ke schválení stisknutím tlačítka „Uložit do fronty na schválení“.

Poté napiš zodpovědné osobě, tak aby věděla, že má udělat revizi příspěvku. Úkolem editora je lekci projít a dát ti případné připomínky. Po vyřešení všech nejasností a připomínek editor příspěvek zveřejní.

Shrnutí

Nyní už umíte tvořit lekce pro učitele. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, ozvěte se zodpovědné osobě – v současnosti Honza Dvořáček aka @janwithbeard.

0 KOMENTÁŘŮ

0 komentáøù

Nejnovější lekce a projekty

Stojan na tužky

Stojan na tužky

Co budete potřebovat?Materiál Filament Nářadí a programy Fusion 360 PrusaSlicer Časová náročnost Modelování 30 minut Tisk cca 12 hodiny (dle struktury) Obtížnost 3D modelování 1 3D tisk 1 GalerieI. UvedeníAutor: Petr Melničk Ukázka možného modelování stojánku na...

DNA

DNA

DNA je jednou z nukleových kyselin a nese v sobě genetickou informaci. Žáci si v této lekci vytisknou krátkou část modelu dvojité šroubovice DNA vyzkoušejí si výměnu filamentu na 3D tiskárně, a pokusí se poté poskládat část lidské DNA. Dozví se, co je to Fibonnaciho posloupnost a pokusí se její geometrický tvar najít v DNA a dalších místech v přírodě.

3D modely molekul

3D modely molekul

Většinou, když mluvíme o chemických sloučeninách, tak uvažujeme pouze jaké jednotlivé atomy či skupiny jsou ve sloučenině obsaženy. Avšak neřešíme už, jak jsou atomy uspořádány. Přitom molekuly dodržují pravidelné geometrické tvary. Dokonce v některých případech, jako například u tuků, toto uspořádání může rozhodovat o následném chování molekuly. V této lekci si vyzkoušíte fyzicky sestavit modely molekul. Daný způsob cvičení vám pomůže pochopit látku týkající se stavby molekul a procvičit si prostorovou představivost.

Stojan na mobil

Stojan na mobil

Co budete potřebovat?Materiál Filament Nářadí a programy Fusion 360 PrusaSlicer Časová náročnost Modelování 30 minut Tisk cca 4 hodiny Obtížnost 3D modelování 1 3D tisk 1 GalerieI. UvedeníAutor: Petr Melničk Stojan na mobil s otvory pro nabíječku. Tento stojan slouží...