Úrovně digitálního řemesla

Digitální řemeslo

Tutoriály

Projekty a lekce

Studentské soutěže

Kurzy pro učitele

Pojízdná dílna

Úrovně digitálního řemesla 

 

Ať už jsi v digitálním řemesle nováček, tyto úrovně ti poslouží jako nástroj k porovnání zkušeností a pokroku v učení v jednotlivých oblastech digitálního řemesla.

Vycházejí z úrovní akceptovaných celosvětovou sítí FabLabů (více zde).

Design

Design je jedna z nejzákladnějších a nejdůležitějších dovedností digitálního řemesla. Zároveň však bývá nejnáročnější na ovládnutí.

 

1. Dokážu pracovat pod vedením instruktora a být zodpovědný za jednotlivé činnosti během procesu navrhování v rámci skupiny.
2. Dokážu samostatně navrhovat alespoň jedno designové řešení, podílet se na hodnocení návrhu, přijímat a udělovat zpětnou vazbu svým kolegům.
3. Dokážu iniciovat návrh více řešení a nacházet kompromisy k docílení sofistikovaného výsledku.
2D grafika

 

1. Dokážu se orientovat v prostřední 2D grafiky, vytvářet a jednoduché objekty a tvary, upravovat je a vzájemně kombinovat.
2. Dokážu přidávat a upravovat pomocí efektů získané vektorové a rastrové grafiky.
3. Dokážu samostatně vytvářet grafické kompozice pomocí pokročilých nástrojů kreslení.
3D modelování

 

1. Dokážu se orientovat v prostředí 3D modelování, vytvářet náčrty a používat základní funkce modelu, přidávat základní geometrická tělesa a pracovat s nimi.
2. Dokáži pomocí prvků modelování vytvořit libovolnou součást dle požadavků.
3.

Dokážu vytvářet komplexní sestavy o více komponentech a ověřit jejich funkci.

 

Elektronika

 

1. Dokážu dle pokynů sestavit jednoduchý elektrický obvod pomocí základních komponentů.
2. Dokážu následovat schématický diagram a sestavit obvod včetně mikrokontroléru a elektronických komponentů.
3. Dokážu vytvořit vlastní schémata a použít je pro sestavení obvodů.
Programování

 

1. Rozumím základní struktuře jednoduchých programů a dokážu změnit hodnoty, proměnné a další parametry k úpravě výstupu, funkci a chování programu.
2. Dokážu vytvořit program s více než jednou instrukcí.
3. Dokážu vytvořit program s několika instrukcemi, větvící struktury, a také ovládat vstupy a výstupy na desce mikrokotroléru. 
3D tisk

 3D tiskárny slouží ke snadné přeměně nápadů ve fyzické věci. Zdrojový soubor může být namodelován v libovolném 3D softwaru, naskenován pomocí 3D skeneru nebo stažen a upraven např. z obrovské databáze na Thingiverse.

1. Chápu základní principy 3D tisku, znám bezpečnost práce se strojem a dokáži spustit tisk podle připravených dat a instrukcí.
2. Dokážu samostatně vytvářet výrobní data a zvolit vhodné základní parametry pro  3D tisk libovolného objektu, jako jsou: materiál, podpory, výplň, tloušťka stěny.
3. Orientuju se v pokročilých nastaveních 3D tisku, dokážu identifikovat příčiny vadných tisků a provádět úpravy na tiskárně.
CNC frézka

Tento stroj frézuje, gravíruje, tvaruje, vyvrtává, drážkuje, modeluje, řeže, atd.

1. Znám bezpečnost práce se strojem, orientuji se v CAM a umím generovat G-code. Také zvládám základní obsluhu stroje,  jako je výměna nástroje, najetí nulového bodu a spouštění programu.
2.

Znám workflow práce, umím vybrat vhodnou operaci a nastavit řezné podmínky dle nástroje a materiálu.

3. Dokáži pracovat s CNC frézkou, která má více než tři osy.
Laserová řezačka

 

1. Znám bezpečnost práce se strojem a zvládám základní obsluhu stroje, jako je najetí do výchozí pozice, zaostření laseru, nastavit parametry dle doporučení a spustit program.
2. Dokážu provést sám nastavení parametrů dle zvoleného materiálu.
3.

Dokáži provést nastovení gravírování pro dosažení požadovaného výsledného efektu.

Řezací plotr

Řezací plotter je jako tiskárna s tím rozdílem, že místo tiskové hlavy je zde umístěn ostrý nůž, který řeže podle podkladového vektorového designu. Řezací plotter slouží k řezání vrchní vrstvy různých dvouvrstvých materiálů. Typickým příkladem jsou nálepky nebo nažehlovací fólie a pro nažehlení na textil.

1.

Znám bezpečnost práce se strojem a zvládám základní obsluhu stroje, jako je výměna a zavedení fólie, změření rozměrů, najetí výchozí pozice, nastavení přítlaku

2. Dokážu si sám vytvořit a vyrobit jednobarevný potisk.
3.

Dokážu si sám vytvořit a vyrobit vícebarevný potisk a řezat podle značek.

Šicí stroj

 

1.

Znám bezpečnost práce se strojem, dokážu zapnout šicí stroj a zvládám základní šicí úkony.

2. Umím připojit vyšívací jednotku a vyšít nepružný materiál z hotového vyšívacího vzoru.
3.

Umím si vytvořit vlastní vyšívací vzor a vyšít na jakýkoli materiál, a také znám základní troubleshooting stroje.

Přidej se k nám

A procházej veškerý obsah zdarma

Pin It on Pinterest