Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů a dat bereme vážně. Můžeš se o tom přesvědčit sám, všechno jsme přehledně sepsali níže.

1. Kdo jsme?

Jsme JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478. Jsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů proto, že využíváte náš web www.fablabuniversity.cz.

2. Co to jsou osobní údaje a zpracování osobních údajů?

Osobní údaje jsou jakékoliv informace o člověku, jehož totožnost známe (víme přesně, o koho jde), nebo u kterého dokážeme přímo nebo nepřímo jeho totožnost zjistit (identifikovat ho). Totožnost člověka dokážeme poznat, pokud známe nějaký jeho identifikátor, např. jméno a příjmení, IP adresu nebo více informací o něm, ze kterých totožnost člověka dovodíme.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv činnost s osobními údaji. Osobní údaje zpracováváme, pokud je např. uložíme, shromáždíme, vytřídíme, předáme dál i vymažeme nebo zničíme.

3. Co tady najdete?

V těchto zásadách se dozvíte, jaké kategorie (typy) osobních údajů o vás zpracováváme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje (tzv. právní titul) a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat.

Dozvíte se zde také informace o tom, jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů a jak je můžete vůči nám uplatnit (jak si např. zažádat o výmaz údajů).

4. Jaké osobní údaje o vás můžeme zpracovávat?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie (typy) osobních údajů. Vždy záleží na tom, jak a proč jsme od vás údaje získali.

Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • adresní údaje (např. adresa pro zaslání ceny vyhrané v soutěži);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa);
 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, přezdívka, učitel nebo student);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (např. IP/Mac adresa);
 • informace o komunikace ve fóru (např. otázky k návodům);
 • informace o oblíbené technologii (např. 3D tisk, umělá inteligence);
 • informace o projektu (např. popis projektu, návod);
 • informace o účasti v soutěži (např. vaše soutěžní odpověď);
 • informace o smlouvě a jejím plnění (např. název akce, datum jejího konání, datum objednávky, datum zaplacení ceny);
 • informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • obsah komunikace (např. to, co nám napíšete v dotazu);
 • přihlašovací údaje (např. přihlašovací jméno, e-mailová adresa, heslo);
 • údaje nezbytné pro provedení platby (např. číslo účtu, číslo platební karty, kód banky, IBAN, SWIFT);

5. Kdy a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

A. Návštěva webu

 

Při návštěvě našeho webu o vás automaticky zpracováváme osobní údaje pomocí cookies. Konkrétně zpracováváme následující kategorie osobních údajů za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů zpracováváme

Co nás ke zpracování opravňuje

Jak dlouho údaje uchováváme

K fungování webových stránek

Identifikační údaje vašeho zařízení, údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na správném fungování našich webových stránek

Dle technických okolností (info najdete v Informacích o cookies)

K vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách

Dle technických okolností (info najdete v Informacích o cookies)

K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům

Údaje o vašem chování na webu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dle technických okolností (info najdete v Informacích o cookies)

 

Na webu používáme cookies, pomocí kterých sledujeme vaše chování na webu. Kromě základních cookies, které potřebujeme používat pro správné fungování stránek, můžete použití cookies ovlivnit v nastavení vašeho webového prohlížeče. Informace o cookies najdete zde.

 

Proti zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu máte navíc právo vznést Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů v daném kontextu přestaneme.

 

B. Registrace a správa uživatelského účtu

Na našem webu si můžete vytvořit uživatelský účet studenta nebo učitele a používat ho pro studium návodů různých projektů, shlédnutí videokurzů, diskuzi ve fóru nebo prezentaci svých projektů a návodů. V takovém případě konkrétně zpracováváme následující kategorie osobních údajů za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů zpracováváme

Co nás ke zpracování opravňuje

Jak dlouho údaje uchováváme

K registraci a správě uživatelského účtu, vč. provozní komunikace

Identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje, informace o oblíbené technologii, informace o komunikaci ve fóru

Nezbytnost pro splnění smlouvy (registrací mezi námi vzniká vztah, není nutné nic podepisovat)

Do 3 let od zrušení uživatelského účtu, nebo od posledního přihlášení

Zasílání novinek o FabLab University a nabídek našich služeb

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Registrací uživatelského účtu vzniká mezi námi právní vztah. Registrace vám umožní využívat jinak skryté funkce webu a my s vámi budeme moci komunikovat. Vaše osobní údaje při registraci účtu nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich uvedení ale nejsme schopni registraci provést ani vám spravovat účet.

Zároveň vám můžeme zasílat novinky o FabLab University a nabídky našich služeb. Pokud jste to neudělali hned při registraci, můžete se z odběru newsletterů odhlásit i kliknutím na odkaz v každém newsletteru, anebo nám dát vědět, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali vaše údaje a zasílali vám newslettery.

C. Prezentace svého projektu

Pokud pracujete na svém projektu a chcete ho sdílet s ostatními, můžete nám ho poslat. My ho po kontrole zveřejníme pod vašim jménem v uživatelské sekci našeho webu. V takovém případě konkrétně zpracováváme následující kategorie osobních údajů za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů zpracováváme

Co nás ke zpracování opravňuje

Jak dlouho údaje uchováváme

Ke kontrole a zveřejnění vašeho projektu

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o projektu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Do odvolání souhlasu, nejpozději ale do 3 let od zrušení uživatelského účtu,

Abychom váš projekt mohli zkontrolovat a zveřejnit ho pod vašim jménem, potřebujeme od vás základní údaje uvedené výše v tabulce. Odesláním projektu nám dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a my váš projekt z účtu stáhneme a dále nebudeme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

D. Účast v soutěži

Můžete se zúčastnit některé z námi právě konaných soutěží o ceny. V takovém případě konkrétně zpracováváme následující kategorie osobních údajů za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů zpracováváme

Co nás ke zpracování opravňuje

Jak dlouho údaje uchováváme

K vyhodnocení soutěže, včetně související komunikace

Identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní údaje (jen u výherce), informace o účasti v soutěži

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Do odvolání souhlasu, nejpozději do 2 měsíců od skončení soutěže, v případě výhry do 2 měsíců od doručení výhry

Pokud se chcete účastnit naší soutěže, potřebujeme od vás základní informace k tomu, abychom vám zajistili možnost se soutěže účastnit. Informace nám poskytujete na základě vašeho souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a my vaše údaje přestaneme zpracovávat. Budeme vás ale bohužel muset vyřadit ze soutěže.

E. Přihlášení na kurzy pro učitele

 

Na našem webu se můžete registrovat na online i prezenční kurzy. V takovém případě konkrétně zpracováváme následující kategorie osobních údajů za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů zpracováváme

Co nás ke zpracování opravňuje

Jak dlouho údaje uchováváme

Registrace na kurz, zajištění účasti na něm, včetně související komunikace

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje nezbytné pro provedení platby, informace o smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od termínu kurzu; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let od termínu kurzu

Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní

Identifikační údaje, údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Zasílání novinek o FabLab University a nabídek našich služeb

Identifikační údaje, kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Tyto základní údaje potřebujeme, abychom vás mohli přihlásit na kurz a zajistit vám účast na něm. Pokud je kurz placený, musíme také plnit právní povinnosti z oblasti účetnictví a daní.

Zároveň vám na základě našeho oprávněného zájmu můžeme zasílat zajímavé novinky o FabLab University a nabídky našich služeb (obchodní sdělení). Pokud jste to neudělali již při registraci na akci, můžete vyjádřit i nyní svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. Nejjednodušeji tak, že kliknete na odkaz v e-mailu a odhlásíte se z odběru obchodních sdělení.

F. Kontaktování s dotazy

Prostřednictvím e-mailu máte možnost se na nás obrátit s vašimi dotazy. V takovém případě konkrétně zpracováváme následující kategorie osobních údajů za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

K čemu údaje potřebujeme

Jaké kategorie údajů zpracováváme

Co nás ke zpracování opravňuje

Jak dlouho údaje uchováváme

Zodpovězení dotazu

Kontaktní údaje, obsah komunikace

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Do 1 roku od zodpovězení dotazu, příp. do 1 roku od poslední komunikace s námi ohledně příslušného dotazu

Informace, které nám sdělíte, když nás kontaktujete, nám poskytujete zcela dobrovolně. Bez těchto informací vám ale nemůžeme odpovědět. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

6. Komu vaše údaje zpřístupňujeme?

Přesně nevíme, jaké všechny dodavatele budeme využívat, a kdo tedy přesně bude mít přístup k vašim osobním údajům. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoby zajišťující chod webu a software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatelé softwarového vybavení, který jsou v pozici zpracovatele osobních údajů, servisovali naše internetové stránky a chod informačních systémů.

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání newsletterů) nám můžou pomáhat marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.

Externí účetní a auditoři

Účetní a daňovou agendu můžeme svěřit externím odborníkům. V takovém případě jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s vámi a splnění zákonných povinností.

Právní a daňoví poradci

Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Osoba zajišťující rozesílání newsletterů a obchodních sdělení

Může dojít k tomu, že rozesíláním newsletterů a obchodních sdělení pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme za účelem zasílání newsletterů.

Pokud budete chtít vědět, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme. Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

7. Já jsou vaše práva?

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých vás zde informujeme.

Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Musí nám ale umožnit ověřit, že nás skutečně žádáte vy (umožní ověřit vaši identitu).

Abychom vám ale byli schopni vyhovět co nejlépe, chtěli bychom vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na emailové adrese info@fablabuniversity.cz, nebo na adrese JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno,

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@fablabuniversity.cz.

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme vás informovat o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

Právo na přenositelnost

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste nám poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a zpracováváme je automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Poskytneme vám je v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, předáme je na základě vaší žádosti jinému správci dle vašeho určení.

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již nepotřebujeme vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Právo na stížnost

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, dostupného na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

8. Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Informace k tomu, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém soubory cookies používáme, naleznete zde.

Pin It on Pinterest