Projektová výuka

Digitální řemeslo

Tutoriály

Projekty a lekce

Studentské soutěže

Kurzy pro učitele

Pojízdná dílna

Motivace, zapojení, samostatnost

 

Podívejte se společně s námi jak na projektovou výuku

Projekt bez projektu

Nejprve si vysvětleme, co je to vlastně ten “projekt”. Má 3 charakteristiky:

Projekt je komplexní pracovní úkol, v rámci kterého žáci invividuálně nebo ve skupině řeší samostatně určitý problém.

Projekt se věnuje tématům, která jsou spjata s reálným životem.

Projekt je vždy časově ohraničen a má daný cíl – výstup. Ať už se jedná o výrobek, návrh řešení nebo zhodnocení rešerše.

Než začnete

Zapojení projektové výuky samo o sobě není nijak složité. Než se se svými žáky pustíte do projektové výkuky, ujistěte se, že dokáží:

  • diskutovat
  • řešit daný problém
  • pracovat ve skupině
  • prezentovat výsledky své práce

Z tohoto důvodu není projektová výuka vhodná pro první stupeň ZŠ.

Pro zdokonalení se v posledním bodu pro vás připravujeme:
“TIPY A TRIKY PRO SPRÁVNOU PREZENTACI”

Pěkně popořádku

Ať už ve firmě nebo ve škole, projekt má vždy dané 4 fáze. Podívejme se společně, jaké to jsou, a co je pro ně důležité.

1. Zadání

V prvním kroku si musíte říct, co bude cílem projketu. Vždy u toho vycházejte ze vztahu probírané látky k reálnému životu. Zkuste při vymýšlení projektu vytvořit situaci, ve které bude muset žák projevit vlastní iniciativu, vnést svůj nápad.

Dané problematice odhadněte časové rozmezí pro vypracování, nejlépe tak, že si ho nejprve zkusíte vypracovat sami.

Zadání odprezentujte žákům a ujistěte se, že mu všichni správně porozumněli.

2. Plánování

V tého fázi již žáci pracují samostatně. Učitel je zde pouze v roli průvodce/poradce.

V tomto kroku si žáci

  • vytyčí základní otázky, na které se budou chtít zaměřit
  • stanoví postup práce
  • rozdělí jednotlivé role v projektu (pokud pracují ve skupině)

3. Provedení

Ve třetím kroku žáci, opět samostatně, vypracovávají projekt podle postupu, který si dříve stanovili.

Učitel je zde pouze jako poradce.
Doporučujeme, aby u vícedenních projektů měl předem dané časy konzultací. Žáci si tak lépe vytyčí, kde mají problém, připraví si dotazy a učí se tak efektivitě práce a samostatnosti.

4. Zhodnocení

Posledním krokem je prezentace výsledků projektu, diskuse a zhodnocení.

Při prezentaci je dobré, aby se do ní zapojili všichni účastníci projektu. Každý může mluvit o konkrétním problému, který řešil.

Diskuse ukazuje, zda jsou žáci schopni obhájit si svůj způsob řešení. Učitel i žáci jsou zde jako jedno publikum, které klade dotazy.

Každý projekt je ohodnocený známkou.
Doporučujeme si dělat během prezentací poznámky a hodnotit až nakonec. Také je možné přizvat si do “poroty” dalšího učitele pro vyšší objektivitu hodnocení.

Pouze jako doplněk

Závěrem je důležité si říct, že projektová výuka není určena jako výhradní metoda vyučování na školách. Jde pouze o doplněk, který pomůže propojit získané znalosti s reálným životem a pomáhá objevovat vazby napříč vyučovanými předměty.

Lekce pro třídy

Abychom vám usnadnili zapojení projektové výuky do vaší třídy, neustále pro vás připravujeme nové lekce. Ty jsou doplněny o návody krok za krokem.

Akreditované kurzy

Kromě online materiálů nabízíme pedagogům i kurzy akrreditované MŠMT. V nich se naučíte nejen pracovat s novými technologiemi, ale i to, jak je zapojit do výuky.

Přidej se k nám

Vytvoř si účet nebo se přihlaš

Pin It on Pinterest