Seznámení s programem a funkcemi

 • Kde najít Tinkercad
 • Co umí
 • Jak vytvořit účet
 • Uživatelské rozhraní

7 min.

Úloha k procvičení

Prozkoumejte GALERII a podívejte se, co vše se dá v Tinkercadu vytvářet.

Rozhraní a práce s objektem

 • Seznámení s nástroji modelování
 • Přidání objektu
 • Práce s kamerou a posunutí objektu
 • Změna velikosti a rotace objektu

 23 min.

 

Úloha k procvičení

Zkuste objevovat různé tvary, které tinkercad nabízí a vyzkoušejte, jaké parametry se u nich dají nastavovat.

Kombinace více objektů

 • Těleso vs díra
 • Seskupení těles
 • Zarovnání
 • Pravítko
 • Pracovní rovina

19 min.

Úloha k procvičení

Pro kombinování těles platí:

 • seskupené tvary můžete převést na díru a jimi dále odebírat jiné tvary
 • kopírované objekty si pamatují historii slučování (z jakých tvarů byly seskupeny) a lze je opět rozložit, některé tvary odebrat a zvnovu je seskupit

Zkuste pomocí těchto vědomostí vytvořit na klíčence okraj podobný obrázku.

Rozbor modelu

 • Pravidlo “Rozděl a panuj”

11 min.

Pin It on Pinterest