Úvod a dobré návyky

  • přehled metod 3D tisku
  • proces od získání modelu k vytištěnému výrobku
  • bezpečnost

5 min

Materiály pro FFF 3D tiskárny

  • jaké materiály pro tiskárny existují
  • volba materiálu pro konkrétní aplikace

5 min

Výrobní data

  • získání 3D modelu (stahování, modelování, skenování)
  • základy instrukcí pro tiskárnu – Gcode

5 min

Pin It on Pinterest