Výtvarná výchova

Digitální řemeslo

Tutoriály

Projekty a lekce

Studentské soutěže

Kurzy pro učitele

Pojízdná dílna

Staň se architektem

Staň se architektem

I. Uvedení do tématu O čem to je? Ukázka základních znalostí práce architekta. Nejprve je třeba si osvojit základy technického kreslení. To je spojeno s využitím měřících nástrojů a následnou prací s měřítky. Vytvoření 3D modelu vlastního návrhu slouží pro zlepšení...
Jednoduché stroje

Jednoduché stroje

I. Uvedení do tématu Kladka Současné stroje se již málo podobají svým předchůdcům z doby, kdy začínala průmyslová výroba. Mají s nimi však společné části: páka, kladka, kolo na hřídeli, nakloněná rovina, šroub a klín. Tyto základní konstrukční části označujeme jako...
Navrhni si pokoj

Navrhni si pokoj

I. Uvedení do tématu O čem to je? Měřítko používáme hlavně v nákresech, modelech nebo mapách. Pokud máme být schopni si představit (zrekonstruovat) rozměry originálu, musíme mít informaci o tom, do jaké míry byl obrázek zmenšen (zvětšen). Měřítko se běžně udává buď v...

Pin It on Pinterest