Matematika

Digitální řemeslo

Tutoriály

Projekty a lekce

Studentské soutěže

Kurzy pro učitele

Pojízdná dílna

Nebojte se zlomků

Nebojte se zlomků

I. Uvedení do tématu Zlomkem je jakékoliv číslo, které tak zapíšeme. Skládá se ze dvou částí – čitatel je horní část a jmenovatel je spodní část zlomku. Mezi sebou je odděluje zlomková čára. Jmenovatel zlomky pojmenovává např. 1/5 je pětina. Čitatel určuje jejich...
Geografické mapy

Geografické mapy

I. Uvedení do tématu O čem to je? Slepá mapa neboli obrysová mapa je druh mapy bez slovního popisku. Používá se jako pomůcka pro žáky při učení se nejčastěji geografických pojmů. Většinou jde o mapu s tématikou států, měst, pohoří nebo řek dané oblasti a žáci mají za...
Statistika není žádná věda!

Statistika není žádná věda!

I. Uvedení do tématu O čem to je? Statistické materiály v podobě základních geografických číselných dat, statistických tabulek a grafů tvoří společně s učebnicemi, mapami a obrazovými pomůckami základní didaktický materiál pro výuku zeměpisu na školách. Jelikož chceme...
Jak vypadá sluneční soustava?

Jak vypadá sluneční soustava?

I. Úvod O čem to je? Pustíme se do zkoumání vesmíru a poskládáme si vlastní pohyblivý model sluneční soustavy. Vyzkoušíme si jednoduché 3D modelování a 3D tisk, a při tom se o ní dozvíme spoustu informací. Zjistíme například jak velké je Slunce v porovnání se Zemí...
Staň se architektem

Staň se architektem

I. Uvedení do tématu O čem to je? Ukázka základních znalostí práce architekta. Nejprve je třeba si osvojit základy technického kreslení. To je spojeno s využitím měřících nástrojů a následnou prací s měřítky. Vytvoření 3D modelu vlastního návrhu slouží pro zlepšení...

Pin It on Pinterest