Poznej digitální řemeslo

Co je digitální řemeslo?

Digitální řemeslo je spojení tradičních řemeslých postupů a nástrojů s digitálními výrobními stroji. Dá se aplikovat téměř ve všech oblastech života a zjednodušit nám tak každodenní fungování. Umožňuje nám totiž rychle a přesně vytvořit téměř cokoli, od háčku na kabát až po chytrého robota. Stěžejní pro něj totiž není manuální zručnost, ale dovednost práce s počítačem a přístup k daným technologiím. Tedy si ho do určité míry dokáže osvojit během krátké doby úplně každý. Pro představu, co lze pomocí digitálního řemesla vyrobit se podívej do záložky INSPIRACE a v záložce TECHOLOGIE  ti představíme různé stroje, na kterých můžeš vyrábět.

Kdo je maker?

Maker [mejkr] je inovátor, vynálezce, kutil, designér i nadšenec. Každý, kdo se nespokojí s dostupnými věcmi, vytváří si nové, ale zároveň si je nenechává pro sebe – sdílí je s ostatními. Je to zkrátka kutil 21. století. Společnost Deloitte definuje makera jako „člověka, který získává svoji identitu a nachází smysl v tvoření“.

Makerství je o zvídavosti, tvoření a inovacích. Nedefinuje se konkrétními činnostmi, ale vždy přispívá ke zdravému sebevědomí, vzdělání, tvořivosti a k ekonomickému rozvoji.

Makeři se nespokojují s věcmi, které jsou k dostání v obchodech, a tak tvoří sami. Rozvoj DIY kultury se promítá do vzniku otevřených dílen a tzv. hackerspace.

 

Co je otevřená dílna?

Otevřená dílna je místo pro všechny lidi bez rozdílu, kteří chtějí tvořit, rozvíjet svoji kreativitu, sdílet nápady, vyrábět, inspirovat se a vzdělávat. Takové dílně se ve světě také říká FabLab (zkratka angl. Fabrication Laboratory) a jde v ní o propojení tradičních postupů a nástrojů s moderními výrobními technologiemi.  Mezi ty patří například 3D tiskárny, 3D skenery, laserové řezačky, řezací plotry, CNC stroje, IoT, programovatelné vyšívací stroje a mnohé další.

Co je maker movement?

Makerství není jen o strojích a dílnách, ale také o lidech. Kolem FabLabů se buduje silná komunita jedinců se stejným zájmem spojující makery po celém světě. Maker Movement je celosvětový fenomén, který zahrnuje spoustu různých skupin lidí, od high-tech robotických týmů a geeků přes důmyslné řemeslníky a excelentní vědce až po garážové kutily. Kolem komunity se každou chvíli rodí ambiciózní projekty, které vidí do budoucnosti, postupně mění způsob lidského myšlení, vzdělávání a propojují společnost. Komunita makerů se každoročně schází na výstavách pro makery, které se nazývají Maker Faire.

 

Pin It on Pinterest