Projektová fiše pro FabLab Brno

Začátek příběhu

V Brně funguje od roku 2003 inovační agentura JIC. Z vyprávění vím, že kolem roku 2010 tehdejší zaměstnanec Michal Hrabí navštívil Happylab v rakouské Vídni. Viděl, jak to tam žije, tepe novými nápady, kreativitou… Jak to tvořivé prostředí, dostupné technologie, vzdělání a komunita podobně smýšlejících lidí může být skvělým podhoubím pro vznik a rozvoj podnikatelských nápadů.

JIC se toho chytil a do Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období 2014-2020 prosadil záměr realizace projektu otevřené digitální dílny v Brně. Život tomuto záměru vdechnul Jihomoravský kraj v roce 2016 rozhodnutím vložit do projektu počáteční investici 5 000 000 Kč. Rozjezd štědře podpořila i firma Honeywell.

 

{

Nebudujeme tady něco jen tak ledabyle, ale koukáme při tom do těch nejlepších míst na světě, čerpáme z jejich zkušeností, adaptujeme na naše prostředí a zvedáme laťku.

V dubnu 2016 jsem nastoupil na pozici JIC FabLab Manažer, od července pak na plný úvazek. (HA! Ještě tam ta pozice pořád visí v historii webu KLIKNI RYCHLE NEŽ JI SMAŽOU! https://www.jic.cz/kariera/manager-jic-fablab/). Nebyly to snadné začátky. Nikdy jsem v žádném FabLabu nebyl, nikdy jsem netiskl na 3D tiskárně, nikdy jsem nepracoval s laserovou řezačkou nebo CNC frézkou. Nebylo moc kde se inspirovat. V ČR v té době fungovalo akorát pár Hackerspace a jedno pěkné Makerspace v Plzni – DEPO 2015. Naštěstí mě JIC a hlavně můj šéf Radim (se zkušenostmi s realizací spousty velkých projektů) hodně pomáhal. Na JICu jsme vždycky koukali do světa. Nebudujeme tady něco jen tak ledabyle, ale koukáme při tom do těch nejlepších míst na světě, čerpáme z jejich zkušeností, adaptujeme na naše prostředí a zvedáme laťku.

Manažer první otevřené dílny v ČR

Stadslab Rotterdam
FabLab Amsterdam

INSPIRACE

Měl jsem tedy možnost podívat se do světa, kde FabLaby už fungovaly. Hned v květnu jsem se vydal na cestu. Navštívil jsem FabLab Bratislava (SK), Happylab Vienna (AT) a pak si dal tour po Nizozemsku. Přiletěl jsem do Maastrichtu přímo z Brna, tenkrát to ještě lítalo, půjčil si auto a vydal se z jihu na sever. Navštívil jsem Eidhoven, Aachen (což je sice Německo, ale hned za hranicemi), Rotterdam, 2 laby v Utrechtu a 2 laby v Amsterdamu. Shodou okolností to bylo v době, kdy Nizozemsko předsedalo EU, takže tam byla spousta akcí a jedna z nich byla FAB CITY – takový velký dočasný makerspace pro všechny.

Ze všech míst jsem si odvážel příjemný pocit. Všude se mi rádi věnovali a odpovídali na řadu otázek, které jsem na ně měl. Cítil jsem z toho rodinnou komunitu, která je ale rozesetá po celém světě. Nicméně kdybych měl vypíchnout místa, která na mě udělala největší dojem, tak to byla tato:

Stadslab Rotterdam – krásný otevřený prostor hned vedle vrátnice v budově střední školy. Z labu jsem cítil, že je jako prime time v televizi. Digitální výrobní dovednosti jsou pro nás důležité, tak jim dáme ten nejlepší prostor v budově.

FabLab Amsterdam – FabLab v nejužším centrum města, jaké může být, a dokonce v takovém luxusním zámečku. Sice tam není moc místa, vedou tam točité úzké schody, ale bylo to úplně kouzelné.

Oba ty laby byly ale otevřené pro veřejnost jenom částečně a my jsme chtěli být pro veřejnost otevření nonstop. Nejblíž našim představám byl Happylab a ten se nám také nejvíc zapsal do DNA.

FABX V ČÍNĚ

Každý rok se pořádá celosvětové setkání FabLabů. V roce plánovaní našeho FabLabu probíhalo v Číně, v městečku, které má zhruba tolik obyvatel, co celá Česká republika a byty jsou tam dražší než v Praze – Schenzen.

FABx byl našlapaný programem celý týden. Workshopy, přednášky, vzájemná inspirace, keynote atd. Pro mě překvapivě tam nebylo moc témat zaměřených na nově vznikající FabLaby – to chceme změnit s FAB2024.cz. V mezičase, když jsem vytáhl plánek našeho FabLabu k diskuzi s ostatními, tak ho se mnou spousta lidí ráda zkonzultovala. Dodnes si pamatuji několik konkrétních věcí, které tam padly:

 • „Wohou! Trotec, so you have money!“
 • Propojit prostor jednotlivých dílen, ať se propoujují i lidi tam pracující.
 • Dobře pořešit odpadové hospodářství.
 • Co nejvíc laserů a co nejvíc tiskáren.
 • Program je všechno. Dílna a stroje samy o sobě jsou k ničemu atd.

Každopádně byl srpen 2016 a už nebylo času nazbyt, bylo na čase finalizovat naše záměry, začít realizovat stavební úpravy, řešit marketing, branding, program, UX atd.

FABx support pro makery v Shenzenu

{

Pamatuji si, jak se na dalším FABx střetly naše pohledy s Marcem poprvé a říkám:

„I think we got drunk together last time.“

Nechávám bokem zážitky, kdy mi nedali na hotelu fakturu za ubytování a já jsem to pak musel řešit přes českou Ambasádu v Číně, protože Jana z finančního dokáže být dostatečně asertivní v tom, že tu fakturu prostě potřebuje, nebo když jsem se rozhodl dojít těch 10 minut na akci pěšky, ztratil jsem se a byl jsem celej zpocenej, protože vlhkost tam byla extrémní. Jak extrémní vlhkost, tak extrémní klimatizace na hotelu, kde byl FABx, a celý den jsem mrznul a triko mi neuschlo do večera.

Mimoto jsem se tam seznámil se spoustou lidí, ale jen s několika z nich jsem si za ta léta vybudoval pevné přátelství. Marc a Amy z Belgie (pamatuji si, jak se na dalším FABx střetly naše pohledy s Marcem poprvé a říkám „I think we got drunk together last time.“ Vzpomínka, záblesk očí, úsměv a když se šlo na pivo, tak už jen s Marcem), Roland, Karim, Raphael z Rakouska, Jožo z Bratislavy.

Každopádně byl srpen 2016 a už nebylo času nazbyt, bylo na čase finalizovat naše záměry, začít realizovat stavební úpravy, řešit marketing, branding, program, UX atd.

PLÁNUJEME

V přípravné fázi bylo potřeba řešit spoustu různých věcí. Klíčový pro nás byl okamžik, kdy jsme zpracovali všechnu inspiraci ze světa a udělali z toho koncept FabLabu v Brně.

V červenci/srpnu 2016 jsme měli celkem dobrou představu o tom, kde chceme být za 3 roky a jak chceme, aby nás vnímali jednotlivé cílovky.

Měli jsme také plánek prostoru, seznam vybavení a základní kostru toho, jak má fungovat FabLab jako služba.

Rozjeli jsme výběrka na velké stroje.

A vrhli se na přípravu brandu. To nás stálo spoustu energie, bylo to náročné i z toho důvodu, že se bavíme o něčem virtuálním, co tu vlastně vůbec nemáme a s čím nemá nikdo z nás zkušenosti. Výsledný handbook ovšem stál za to. Ne ani tak kvůli tomu samotnému dokumentu, ale kvůli tomu, že jsme se na JICu všichni sladili v tom, co to je, jak se to jmenuje, jaký to má brand, jakou řečí mluví, pro koho je, pomohlo nám to utřepat i cíle atd. Myslím, že nám ta počáteční investice ušetřila spoustu neshod v budoucnosti. Byl to hlavně skvělý základ pro všechny další marketingové aktivity jako web, letáky… a dokonce jsme měli i jeden billboard!

Tady je výsledek: Handbook FabLabu

 

Autentický Handbook FabLab Brno

Zapojit do toho budoucí členy!

Jakmile jsme měli připravený koncept po provozní stránce, vybavení, programové a brand, tak jsme vytroubili do světa, co chystáme a zapojili do tvorby samotnou cílovku. Dohromady cca 140 lidí mailově a dalších 20-30 lidí, které jsme si ulovili na osobní skupinové schůzky a do testovacího provozu. Je to klíčové kvůli dvěma faktorům – zvýšení kvality a získání prvních fanoušků a prvních budoucích členů.

Jak na přípravnou fázi prakticky?

Při psaní článku jsem se podíval do přípravného one note, máme tam tyto oblasti:

 • Prostor – mapka, plánek, rozložení
 • Vybavení a Rozpočet – seznamy vybavení, výběrka, inspirace ze zahraničí, investiční rozpočet, provozní rozpočet…
 • Personál – kompetenční modely, tipy na vzdělávací kurzy online, offline
 • Provoz – dokumenty jako VOP, BOZP, údržba, atd.
 • Program a komunita – komunitní akce, vzdělávací akce…
 • Marketing a propagace – handbook, loga, logomanuál, Value proposition canvas,
 • Partneři – zápisy ze schůzek s partnery, s FabLaby, nabídka partnerství pro partnery
 • Řízení projektu – vize, metriky, WBS, harmonogram, risk management, stakeholder management, reporty

Jedna z prvních verzí plánku FabLabu

Grand Opening – Je hotovo!

Celodenní akce, kde jsem na konci drhnul jazykem o zem. Našel jsem tu shrnutí akce, tak sdílím. V den 19.4. 2017 to probíhalo asi takto:

7:00 hlavní zpráva na „frontpage of czech internet“ Seznam.cz, volali oni mně

9:00 živý vstup do ČT

9:30-12:00 novináři, kteří si chtěli předtočit rozhovory nebo záběry

12:00 Tisková konference k FabLabu, účast novinářů a z VIP jen partneři

 • Proslovy z JMK, Honeywell a JIC
 • Představení FabLabu
 • Komentovaná prohlídka

13:00 Stříhání pásky. Novináři + všichni VIP

 • Zdravice JMK, Brno, Honeywell a JIC
 • Představení FabLabu
 • Komentovaná prohlídka

14:30-18:30 FabLab Tour a v druhém vláknu přednášky. Celkem přišlo cca 250 lidí.

18:30 zasedání otevřených dílen v ČR

Poznatky náměty:

T-2 měsíce je nejvyšší čas rozeslat pozvánky hlavně z VIP hostů a novinářů, kalendáře se jim pak rychle plní (u těch nejdůležitějších zablokovat místo v kalendáři přes sekretářky).

Novináři, ocenili, když mohli vyzpovídat i někoho z řad uživatelů. Co konkrétně už tam udělal, proč tam chodí atd.

Novináři a VIP hosté dostali malou pozornost vyrobenou ve FabLabu – vizitku a sklenku s jejich vlastním jménem – sklidilo to úspěch.

Neplánovat si toho tolik na den D. Zasedání pak trochu utrpělo, nestihlo se v 18:30 a nebyl prostor to pořádně připravit.

Nejvíc fungovaly osobní pozvánky – mluvil jsem o openingu už třeba 3 měsíce dopředu, když jsem byl na nějakém jednání. Odpověď na mailové pozvánky, které nebyly podpořené telefonem, nebo osobní pozvánkou, měly malou návratnost.

Pořádné projekty si zaslouží pořádný opening a FabLab je pořádný projekt. Od openingu jsme měli 2,5 měsíce narvané FabLab Tour a školení k prasknutí.

Tak to byl příběh FabLabu Brno a příště třeba o FabLab Experience 🙂

EDIT 9. 8. 2021 sestrojili jsme návod na stavbu FabLabu, podívejte se ZDE

Pin It on Pinterest