Příběh FabLabu, díl 1.: Cesta k FabLabu ve vašem městě
Jak vytvořit FabLab ve vašem městě? Univerzílní návod neexistuje, ale rád se podělím o cestu, která vedla k vybudování FabLabu Brno. Třeba v tom najdete inspiraci. 🙂 A kdyby ne, tak dejte vědět, rádi se podíváme na váš konkrétní příklad a něco vymyslíme.

Tomáš Mejzlík

23.06.2021

Projektová fiše pro FabLab Brno

Začátek příběhu

V Brně funguje od roku 2003 inovační agentura JIC. Z vyprávění vím, že kolem roku 2010 tehdejší zaměstnanec Michal Hrabí navštívil Happylab v rakouské Vídni. Viděl, jak to tam žije, tepe novými nápady, kreativitou… Jak to tvořivé prostředí, dostupné technologie, vzdělání a komunita podobně smýšlejících lidí může být skvělým podhoubím pro vznik a rozvoj podnikatelských nápadů.

JIC se toho chytil a do Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na období 2014-2020 prosadil záměr realizace projektu otevřené digitální dílny v Brně. Život tomuto záměru vdechnul Jihomoravský kraj v roce 2016 rozhodnutím vložit do projektu počáteční investici 5 000 000 Kč. Rozjezd štědře podpořila i firma Honeywell.

 

{

Nebudujeme tady něco jen tak ledabyle, ale koukáme při tom do těch nejlepších míst na světě, čerpáme z jejich zkušeností, adaptujeme na naše prostředí a zvedáme laťku.

V dubnu 2016 jsem nastoupil na pozici JIC FabLab Manažer, od července pak na plný úvazek. (HA! Ještě tam ta pozice pořád visí v historii webu KLIKNI RYCHLE NEŽ JI SMAŽOU! https://www.jic.cz/kariera/manager-jic-fablab/). Nebyly to snadné začátky. Nikdy jsem v žádném FabLabu nebyl, nikdy jsem netiskl na 3D tiskárně, nikdy jsem nepracoval s laserovou řezačkou nebo CNC frézkou. Nebylo moc kde se inspirovat. V ČR v té době fungovalo akorát pár Hackerspace a jedno pěkné Makerspace v Plzni – DEPO 2015. Naštěstí mě JIC a hlavně můj šéf Radim (se zkušenostmi s realizací spousty velkých projektů) hodně pomáhal. Na JICu jsme vždycky koukali do světa. Nebudujeme tady něco jen tak ledabyle, ale koukáme při tom do těch nejlepších míst na světě, čerpáme z jejich zkušeností, adaptujeme na naše prostředí a zvedáme laťku.

Manažer první otevřené dílny v ČR

Stadslab Rotterdam
FabLab Amsterdam

INSPIRACE

Měl jsem tedy možnost podívat se do světa, kde FabLaby už fungovaly. Hned v květnu jsem se vydal na cestu. Navštívil jsem FabLab Bratislava (SK), Happylab Vienna (AT) a pak si dal tour po Nizozemsku. Přiletěl jsem do Maastrichtu přímo z Brna, tenkrát to ještě lítalo, půjčil si auto a vydal se z jihu na sever. Navštívil jsem Eidhoven, Aachen (což je sice Německo, ale hned za hranicemi), Rotterdam, 2 laby v Utrechtu a 2 laby v Amsterdamu. Shodou okolností to bylo v době, kdy Nizozemsko předsedalo EU, takže tam byla spousta akcí a jedna z nich byla FAB CITY – takový velký dočasný makerspace pro všechny.

Ze všech míst jsem si odvážel příjemný pocit. Všude se mi rádi věnovali a odpovídali na řadu otázek, které jsem na ně měl. Cítil jsem z toho rodinnou komunitu, která je ale rozesetá po celém světě. Nicméně kdybych měl vypíchnout místa, která na mě udělala největší dojem, tak to byla tato:

Stadslab Rotterdam – krásný otevřený prostor hned vedle vrátnice v budově střední školy. Z labu jsem cítil, že je jako prime time v televizi. Digitální výrobní dovednosti jsou pro nás důležité, tak jim dáme ten nejlepší prostor v budově.

FabLab Amsterdam – FabLab v nejužším centrum města, jaké může být, a dokonce v takovém luxusním zámečku. Sice tam není moc místa, vedou tam točité úzké schody, ale bylo to úplně kouzelné.

Oba ty laby byly ale otevřené pro veřejnost jenom částečně a my jsme chtěli být pro veřejnost otevření nonstop. Nejblíž našim představám byl Happylab a ten se nám také nejvíc zapsal do DNA.

FABX V ČÍNĚ

Každý rok se pořádá celosvětové setkání FabLabů. V roce plánovaní našeho FabLabu probíhalo v Číně, v městečku, které má zhruba tolik obyvatel, co celá Česká republika a byty jsou tam dražší než v Praze – Schenzen.

FABx byl našlapaný programem celý týden. Workshopy, přednášky, vzájemná inspirace, keynote atd. Pro mě překvapivě tam nebylo moc témat zaměřených na nově vznikající FabLaby – to chceme změnit s FAB2024.cz. V mezičase, když jsem vytáhl plánek našeho FabLabu k diskuzi s ostatními, tak ho se mnou spousta lidí ráda zkonzultovala. Dodnes si pamatuji několik konkrétních věcí, které tam padly:

 • „Wohou! Trotec, so you have money!“
 • Propojit prostor jednotlivých dílen, ať se propoujují i lidi tam pracující.
 • Dobře pořešit odpadové hospodářství.
 • Co nejvíc laserů a co nejvíc tiskáren.
 • Program je všechno. Dílna a stroje samy o sobě jsou k ničemu atd.

Každopádně byl srpen 2016 a už nebylo času nazbyt, bylo na čase finalizovat naše záměry, začít realizovat stavební úpravy, řešit marketing, branding, program, UX atd.

FABx support pro makery v Shenzenu

{

Pamatuji si, jak se na dalším FABx střetly naše pohledy s Marcem poprvé a říkám:

„I think we got drunk together last time.“

Nechávám bokem zážitky, kdy mi nedali na hotelu fakturu za ubytování a já jsem to pak musel řešit přes českou Ambasádu v Číně, protože Jana z finančního dokáže být dostatečně asertivní v tom, že tu fakturu prostě potřebuje, nebo když jsem se rozhodl dojít těch 10 minut na akci pěšky, ztratil jsem se a byl jsem celej zpocenej, protože vlhkost tam byla extrémní. Jak extrémní vlhkost, tak extrémní klimatizace na hotelu, kde byl FABx, a celý den jsem mrznul a triko mi neuschlo do večera.

Mimoto jsem se tam seznámil se spoustou lidí, ale jen s několika z nich jsem si za ta léta vybudoval pevné přátelství. Marc a Amy z Belgie (pamatuji si, jak se na dalším FABx střetly naše pohledy s Marcem poprvé a říkám „I think we got drunk together last time.“ Vzpomínka, záblesk očí, úsměv a když se šlo na pivo, tak už jen s Marcem), Roland, Karim, Raphael z Rakouska, Jožo z Bratislavy.

Každopádně byl srpen 2016 a už nebylo času nazbyt, bylo na čase finalizovat naše záměry, začít realizovat stavební úpravy, řešit marketing, branding, program, UX atd.

PLÁNUJEME

V přípravné fázi bylo potřeba řešit spoustu různých věcí. Klíčový pro nás byl okamžik, kdy jsme zpracovali všechnu inspiraci ze světa a udělali z toho koncept FabLabu v Brně.

V červenci/srpnu 2016 jsme měli celkem dobrou představu o tom, kde chceme být za 3 roky a jak chceme, aby nás vnímali jednotlivé cílovky.

Měli jsme také plánek prostoru, seznam vybavení a základní kostru toho, jak má fungovat FabLab jako služba.

Rozjeli jsme výběrka na velké stroje.

A vrhli se na přípravu brandu. To nás stálo spoustu energie, bylo to náročné i z toho důvodu, že se bavíme o něčem virtuálním, co tu vlastně vůbec nemáme a s čím nemá nikdo z nás zkušenosti. Výsledný handbook ovšem stál za to. Ne ani tak kvůli tomu samotnému dokumentu, ale kvůli tomu, že jsme se na JICu všichni sladili v tom, co to je, jak se to jmenuje, jaký to má brand, jakou řečí mluví, pro koho je, pomohlo nám to utřepat i cíle atd. Myslím, že nám ta počáteční investice ušetřila spoustu neshod v budoucnosti. Byl to hlavně skvělý základ pro všechny další marketingové aktivity jako web, letáky… a dokonce jsme měli i jeden billboard!

Tady je výsledek: Handbook FabLabu

 

Autentický Handbook FabLab Brno

Zapojit do toho budoucí členy!

Jakmile jsme měli připravený koncept po provozní stránce, vybavení, programové a brand, tak jsme vytroubili do světa, co chystáme a zapojili do tvorby samotnou cílovku. Dohromady cca 140 lidí mailově a dalších 20-30 lidí, které jsme si ulovili na osobní skupinové schůzky a do testovacího provozu. Je to klíčové kvůli dvěma faktorům – zvýšení kvality a získání prvních fanoušků a prvních budoucích členů.

Jak na přípravnou fázi prakticky?

Při psaní článku jsem se podíval do přípravného one note, máme tam tyto oblasti:

 • Prostor – mapka, plánek, rozložení
 • Vybavení a Rozpočet – seznamy vybavení, výběrka, inspirace ze zahraničí, investiční rozpočet, provozní rozpočet…
 • Personál – kompetenční modely, tipy na vzdělávací kurzy online, offline
 • Provoz – dokumenty jako VOP, BOZP, údržba, atd.
 • Program a komunita – komunitní akce, vzdělávací akce…
 • Marketing a propagace – handbook, loga, logomanuál, Value proposition canvas,
 • Partneři – zápisy ze schůzek s partnery, s FabLaby, nabídka partnerství pro partnery
 • Řízení projektu – vize, metriky, WBS, harmonogram, risk management, stakeholder management, reporty

Jedna z prvních verzí plánku FabLabu

Grand Opening – Je hotovo!

Celodenní akce, kde jsem na konci drhnul jazykem o zem. Našel jsem tu shrnutí akce, tak sdílím. V den 19.4. 2017 to probíhalo asi takto:

7:00 hlavní zpráva na „frontpage of czech internet“ Seznam.cz, volali oni mně

9:00 živý vstup do ČT

9:30-12:00 novináři, kteří si chtěli předtočit rozhovory nebo záběry

12:00 Tisková konference k FabLabu, účast novinářů a z VIP jen partneři

 • Proslovy z JMK, Honeywell a JIC
 • Představení FabLabu
 • Komentovaná prohlídka

13:00 Stříhání pásky. Novináři + všichni VIP

 • Zdravice JMK, Brno, Honeywell a JIC
 • Představení FabLabu
 • Komentovaná prohlídka

14:30-18:30 FabLab Tour a v druhém vláknu přednášky. Celkem přišlo cca 250 lidí.

18:30 zasedání otevřených dílen v ČR

Poznatky náměty:

T-2 měsíce je nejvyšší čas rozeslat pozvánky hlavně z VIP hostů a novinářů, kalendáře se jim pak rychle plní (u těch nejdůležitějších zablokovat místo v kalendáři přes sekretářky).

Novináři, ocenili, když mohli vyzpovídat i někoho z řad uživatelů. Co konkrétně už tam udělal, proč tam chodí atd.

Novináři a VIP hosté dostali malou pozornost vyrobenou ve FabLabu – vizitku a sklenku s jejich vlastním jménem – sklidilo to úspěch.

Neplánovat si toho tolik na den D. Zasedání pak trochu utrpělo, nestihlo se v 18:30 a nebyl prostor to pořádně připravit.

Nejvíc fungovaly osobní pozvánky – mluvil jsem o openingu už třeba 3 měsíce dopředu, když jsem byl na nějakém jednání. Odpověď na mailové pozvánky, které nebyly podpořené telefonem, nebo osobní pozvánkou, měly malou návratnost.

Pořádné projekty si zaslouží pořádný opening a FabLab je pořádný projekt. Od openingu jsme měli 2,5 měsíce narvané FabLab Tour a školení k prasknutí.

Tak to byl příběh FabLabu Brno a příště třeba o FabLab Experience 🙂

EDIT 9. 8. 2021 sestrojili jsme návod na stavbu FabLabu, podívejte se ZDE

1 KOMENTÁŘŮ

1 komentář

Trackbacks/Pingbacks

 1. Příběh FabLabu, díl 2.: Cesta ke kočující dílně FabLab Experience - FabLab University - […] Zajímají vás spíše pěvně umístněné otervřené dílny? Podívejte se ZDE […]
 2. XY dárků, které se dají vyrobit - FabLab University - […] Zajímají vás spíše pěvně umístněné otervřené dílny? Podívejte se ZDE […]

Přidat komentář

Další články

20 dárků, které se dají vyrobit v digitální dílně

20 dárků, které se dají vyrobit v digitální dílně

Zaregistroval jsi už, že letos se vánoční dárky nekupují, ale vyrábějí? V tomto článku jsme pro tebe zpracovali 20 zajímavých tipů, čím můžeš potěšit své blízké, a zároveň procvičit svoje makerské dovednosti.

Příběh FabLabu, díl 2.: Cesta ke kočující dílně FabLab Experience

Příběh FabLabu, díl 2.: Cesta ke kočující dílně FabLab Experience

Jak na to přišloV dubnu 2017 otevíráme FabLab Brno a následujících několik měsíců máme co dělat, abychom stíhali zaškolovat a přijímat nové členy. Navíc se nám ozývají lidi z celé ČR s podobnými záměry, ale hlavně školy. Základky, střední ale i mateřinky, které chtějí...

3D tisk v umění: digitální sochařství

3D tisk v umění: digitální sochařství

Uspořádat sochařskou výstavu, aniž by exponáty ze zámoří přepravila do Brna loď nebo letadlo? Že to prostě není možné? Je. Na Fakultu výtvarných umění VUT přicestují jako datový soubor e-mailem a zhmotní se pomocí 3D tiskárny. Lidé v Brně si tak mohou prohlédnout...

Kterou 3D tiskárnu vybrat do školy?

Kterou 3D tiskárnu vybrat do školy?

Zaujala vás technologie 3D tisku a chtěli byste ji používat při výuce? Je možné, že se právě koukáte kterou 3D tiskárnu vybrat a parametry 3D tiskáren vám nic moc neříkají. V tomto článku si ukážeme několik 3D tiskáren, které se hodí do učeben. 

Pin It on Pinterest