3D tisk po škole
3D tiskárna ve škole jako nástroj pro rozvoj kreativity a technického myšlení studentů i učitelů nad rámec vyučování.

Daniel Šín

Co kurz nabízí

Tento kurz nabízí pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem zařazovat v rámci své instituce technologii 3D tisku, potřebné dovednost. Ukáže, jak nad rámec tradičního školního vzdělávání nabízet žákům digitálně technické činnosti pro podporu kreativity a technického myšlení. Seznámí pedagogy s metodikou práce s touto technologií, jako je příprava výrobních dat a obsluha stroje. Zároveň si účastníci prakticky vyzkouší jednotlivé projekty, které lze touto technologií vytvářet a naučí se připravovat vlastní. Zjistí, jak využít tuto technologii k prototypování, tedy převedení svých nápadů i nápadů jejich žáků v reálné výrobky. Pedagogové dále získají škálu témat a drobných projektů tematicky s ohledem na věkové možnosti žáků a naučí se, jak mentorovat projekty svých žáků. Kurz je rozdělen na tři části. Je vhodný pro pedagogy ZŠ, SŠ, SVČ, učitele v družině i pro učitele – vedoucí kroužků.

Forma

Prezenční forma pro pedagogy ZŠ, SŠ, SVČ, učitele v družině i pro učitele – vedoucí kroužků.

Cyklus 2 čtyřhodinových seminářů a 1 osmihodinového semináře, zasazených do samostatných dní. Odstup mezi jednotlivými semináři je alespoň 14 dní, během kterého mají zapůjčený stroj pro procvičení a splnění domácích úloh. Účastníci se v rámci vypsání kurzu dozví intervaly jednotlivých seminářů a celkovou dobu kurzu, který celkově nebude přesahovat 3 měsíce.

Účastníci obdrží osvědčení po absolvování všech seminářů a splnění všech domácích úloh. Nelze si vybrat jen část seminářů

0 KOMENTÁŘŮ

0 komentáøù

Přidat komentář